Tải về

1Password for Mac 7.2.5

1Password for Mac 1Password for Mac 7.2.5

Giới thiệu 1Password for Mac

1Password for Mac có một cơ sở dữ liệu mật khẩu được sử dụng để lưu trữ tất cả các chi tiết đăng nhập của người dùng để truy cập một cách an toàn. Điều này là vô cùng hữu ích, ứng dụng có thể tự động điền thông tin đăng nhập, nên bạn cần thực hiện thao tác đó bằng tay.
mac-overview.png

Tính năng chính của 1Password for Windows  • Giúp truy cập an toàn
  • Lưu trữ tất cả các chi tiết đăng nhập
  • Tự động điền thông tin đăng nhập
  • Bảo vệ người dùng khỏi các trò lừa đảo và nhiều tính năng hấp dẫn khác

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục