Tải về

Adobe Prelude CC 2019 for Mac 8.0.0

Adobe Prelude CC 2019 for Mac Adobe Prelude CC 2019 for Mac 8.0.0

Giới thiệu Adobe Prelude CC 2019 for Mac

Adobe Prelude CC 2019 for Mac là một công cụ để chuẩn bị và ghi nhãn của video trực quan và hiệu quả, tổ chức nội dung phương tiện truyền thông và thêm siêu dữ liệu. Với công cụ này, bạn có thể nhanh chóng thêm các thẻ và mã hóa video, cũng như dễ dàng để tạo ra phiên bản sơ bộ của video. Prelude CC 2019 for Mac làm cho nó dễ dàng để tiếp tục làm việc trên các tài liệu trong Adobe Premiere Pro, nó cung cấp một thông tin liên lạc thuận tiện và hợp lý hoá quá trình sản xuất video.
Adobe-Prelude-CC-2018-for-macOS.jpg

Có gì mới trong Adobe Prelude CC 2019 for MacPrelude hiện hỗ trợ các định dạng tệp mới sau:
  • ARRI Alexa LF (Định dạng lớn)
  • Sony Venice v2
Cải tiến hiệu suất:
  • Mã hóa và giải mã dựa trên phần cứng cho các định dạng H264 và HEVC cung cấp hiệu suất tốt hơn và hiển thị nhanh hơn.
  • Cải tiến xử lý hình ảnh cung cấp khả năng phát lại và hiển thị phản hồi nhanh hơn.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục