Tải về

Balsamiq Mockups for Mac 3.5.16

Balsamiq Mockups for Mac Balsamiq Mockups for Mac 3.5.16

Giới thiệu Balsamiq Mockups for Mac

Balsamiq Mockups for Mac là một ứng dụng giúp phác họa ý tưởng thiết kế website thật nhanh chóng với giao diện đơn giản, dễ sử dụng. Việc sử dụng Balsamiq Mockups với đồ họa đơn giản sẽ giúp cải thiện vấn đề làm việc nhóm. Bằng việc phác thảo nhanh các ý tưởng thông qua các đường vẽ tuy thô nhưng chính điều ấy lại giúp mọi người đoán ra ngay được ý tưởng của bạn mà không phải ngồi mất công suy nghĩ như những bản vẽ phức tạp và nó đặc biệt hữu ích khi sử dụng làm việc với khách hàng của bạn.
3154488_Balsamiq_Mockups_3.2.2_Crack_Keygen_For_Mac_OS_X4.png
Với công cụ này, bạn hoàn toàn có thể xây dựng một website từ đơn giản đến phức tạp, từ trang chung cho đến các trang chi tiết một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục