Tải về

Beyond Compare for Mac 4.2.3

Beyond Compare for Mac Beyond Compare for Mac 4.2.3

Giới thiệu Beyond Compare for Mac

Trong lập trình, việc so sánh nội dung 2 file text hay file source code, cấu trúc 2 thư mục có gì khác nhau, thì phần mềm Beyond Compare chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho người dùng. Với cách sử dụng rất đơn giản và có nhiều tính năng mạnh mẽ, Chương trình Beyond Compare for Mac thực sự hữu ích cho các lập trình viên.
beyond-compare.png

Các tính năng chính của Beyond Compare for Mac  • Folder Compare – so sánh 2 thư mục.
  • Folder Merge – hợp nhất 2 thư mục.
  • Folder Sync – đồng bộ 2 thư mục.
  • Text Compare – so sánh 2 file text.
  • Text Merge – hợp nhất 2 file text.
  • Table Compare – so sánh 2 bảng.
  • Hex Compare – so sánh 2 hex.
  • Picture Compare – so sánh 2 ảnh.
  • Registry Compare – so sánh 2 registry.
  • Verion Compare – so sánh 2 version.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục