Tải về

ClickCharts Pro for Mac 3.04

ClickCharts Pro for Mac ClickCharts Pro for Mac 3.04

Giới thiệu ClickCharts Pro for Mac

ClickCharts for Mac là công cụ hữu ích có thể giúp người dùng tạo ra nhiều sơ đồ, biểu đồ hay bản đồ tư duy, sau đó lưu chúng thành hình ảnh hoặc tập tin PDF để sử dụng về sau này.
ClickCharts-Flowchart_1.jpg
Dễ dàng tạo ra một hình ảnh đại diện của một quá trình, tổ chức, bản đồ tâm trí hoặc các biểu đồ khác.
  • Hình dung các quá trình và tổ chức phức tạp
  • Tạo các dòng giá trị và sơ đồ luồng dữ liệu
  • Xác định tắc nghẽn và cơ hội tối ưu hóa quy trình

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục