Tải về

DataGrip for Mac 2018.2.4

DataGrip for Mac DataGrip for Mac 2018.2.4

Giới thiệu DataGrip for Mac

DataGrip for Mac hỗ trợ bạn thiết kế Database và SQL. Công cụ MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, DB2, SQLite, HyperSQL, Apache Derby và H2. Nếu DBMS có một trình điều khiển JDBC, bạn có thể kết nối với nó qua DataGrip. Đối với bất kỳ động cơ hỗ trợ nó cung cấp cơ sở dữ liệu introspection và các công cụ khác nhau để tạo và sửa đổi các đối tượng.
sql-refactoring.png

Tính năng, đặc điểm của DataGrip for Mac


  • Tự động gia hạn mã đã quay
  • Hỗ trợ lớn hơn để làm việc với các DBMS khác nhau
  • Có một thế hệ mã và hỗ trợ để làm việc với cơ sở dữ liệu
  • Tìm kiếm mã mạnh mẽ và thay đổi nhanh chóng
  • Có hỗ trợ cho việc thực hiện truy vấn
  • Giao diện người dùng thuận tiện
  • Cài đặt linh hoạt
  • Tốc độ công việcBình luận

Phần mềm cùng danh mục