Tải về

DigiDNA iMazing for Mac 2.8.0 (9798)

DigiDNA iMazing for Mac DigiDNA iMazing for Mac 2.8.0 (9798)

Giới thiệu DigiDNA iMazing for Mac

DigiDNA iMazing for Mac là phần mềm đáng tin cậy để truyền và lưu nhạc, tin nhắn, tệp và dữ liệu của bạn. Sao lưu an toàn mọi iPhone, iPad hoặc iPod touch. Mạnh mẽ và thân thiện với người dùng, iMazing đơn giản là trình quản lý thiết bị iOS tốt nhất cho Mac.
imazing2.jpg

Tính năng chính của DigiDNA iMazing • Sao chép nhạc đến và đi từ bất kỳ thiết bị iOS (thậm chí từ một thiết bị iOS khác!) Bất kể những gì Mac hoặc PC thiết bị đã được đồng bộ hóa ; đó là bản sao âm nhạc mà không bị hạn chế
 • Sao lưu và khôi phục lại ứng dụng iOS cá nhân và dữ liệu tùy chỉnh lưu trữ của bạn, hoàn hảo cho giải phóng không gian trên thiết bị iOS mà không bị mất các tập tin của bạn hoặc sao chép các ứng dụng cho cácthiết bị iOS khác
 • Chuyển các tập tin đến và đi từ một thiết bị iOS, và duyệt các tập tin hệ thống iOS
 • Sử dụng các thiết bị iOS của bạn như một ổ đĩa gắn ngoài
 • Duyệt và lưu tin nhắn (SMS, MMS, iMessage), thư thoại, và nhật ký cuộc gọi, mà iTunes không có thể làm điều này
 • Duyệt, lưu, và thêm các liên lạc cho iPhone của bạn, mà không tự động thêm chúng vào tài khoản iCloud
 • Quản lý nhiều bản sao lưu của các thiết bị tương tự iOS và khôi phục lại (tương tự như Time Machine cho iOS)
 • Sao chép tập tin và thư mục giữa iPad, iPhone hoặc iPod Touch và máy tính của bạn
 • Chuyển tin nhắn văn bản (SMS) từ iPhone vào máy tính
 • Xem các tập tin trên iPod iPhone, và iPad với FileApp & FileApp Pro
 • Phát hiện ra thư mục và ứng dụng tự động
 • Hỗ trợ chia sẻ tập tin với tất cả các ứng dụng tương thích trên iPhone iPod, và iPad

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục