Tải về

ExpanDrive for Mac 6.3.0

ExpanDrive for Mac ExpanDrive for Mac 6.3.0

Giới thiệu ExpanDrive for Mac

ExpanDrive xây dựng lưu trữ đám mây trong mọi ứng dụng, hoạt động giống như ổ USB được cắm vào máy Mac của bạn. Với ExpanDrive, bạn có thể truy cập an toàn bất kỳ máy chủ tệp từ xa nào trực tiếp từ Trình tìm kiếm hoặc thậm chí thiết bị đầu cuối.
26992_1541235784_scr.jpg

ExpanDrive hỗ trợ: • SFTP / FTP / FTPS
 • Amazon S3
 • Dropbox
 • WebDAV
 • Tập tin đám mây Rackspace
 • Openstack Swift
 • Dreamhost DreamObjects
 • Google Drive
 • Một ổ đĩa
 • Box.com
 • Copy.com
 • HP Helion
 • hubiC

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục