Tải về

Hard Disk Manager for Mac 1.3.873

Hard Disk Manager for Mac Hard Disk Manager for Mac 1.3.873

Giới thiệu Hard Disk Manager for Mac

Paragon Hard Disk Manager for Mac là công cụ tiên tiến nhất trong lĩnh vực làm việc với ổ đĩa cứng chương trình giúp tối ưu hóa hệ thống tập tin, cũng có thể cứu khôi phục Windows và chuyển sang đĩa khác, ngoài ra bạn có thể kiểm soát hệ thống tải cả ảo và vật lý.
HardDiskManager-575c6f095f9b58f22e075b31.jpg
Paragon Hard Disk Manager for Mac hỗ trợ máy ảo lớn, bất kỳ loại di cư, bạn có thể làm việc với ổ đĩa ảo như một chế độ nhanh vật lý của giao tiếp giữa ảo và các đĩa vật lý. Nói chung đây là một chương trình rất hữu ích, có một giao diện đơn giản dễ sử dụng.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục