Tải về

iThoughts for Mac 5.12.0.0

iThoughts for Mac iThoughts for Mac 5.12.0.0

Giới thiệu iThoughts for Mac

iThoughts for Mac là một công cụ vẽ bản đồ tư duy cho phép bạn sắp xếp ý tưởng, ý tưởng và thông tin của mình một cách trực quan.
Safari+2.jpg

Sử dụng tiêu biểu:  • Danh sách công việc.
  • Tóm tắt.
  • Động não.
  • Lập kế hoạch dự án.
  • Thiết lập mục tiêu.
  • WBS
  • Ghi chú của khóa học / Sửa đổi.
  • Ghi chú cuộc họp.
  • GTD

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục