Tải về

JetBrains PhpStorm for Mac 2018.2.5

JetBrains PhpStorm for Mac JetBrains PhpStorm for Mac 2018.2.5

Giới thiệu JetBrains PhpStorm for Mac

JetBrains PhpStorm for Mac là chương trình nổi tiếng và rất được phổ biến là một PHP IDE chuyên nghiệp, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình. JetBrains PhpStorm for Mac cung cấp bộ code completion thông minh, dể dàng điều hướng và kiểm tra lỗi nhanh chóng.
phpstorm_refactoring@2x.png

Tính năng chính của JetBrains PhpStorm for Mac  • PhpStorm biên tập ngôn ngữ thông minh: Trình biên tập mã PHP hoàn toàn thông minh để mã hóa nhanh hơn
  • Bộ công cụ để tinh chỉnh: Tích hợp trình gỡ rối đồ họa cho mã PHP
  • Phân tích PHP-Aware: Mã PHP được năng cáo với cái nhìn sâu sắc và điều hướng nhanh chóng
  • Thử nghiệm Mã: Hỗ trợ thử nghiệm đơn vị PHP với giao diện người dùng Test-Runner

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục