Tải về

JetBrains PyCharm Pro for Mac 2018.2.5

JetBrains PyCharm Pro for Mac JetBrains PyCharm Pro for Mac 2018.2.5

Giới thiệu JetBrains PyCharm Pro for Mac

JetBrains PyCharm Pro for Mac là công cụ lập trình, hỗ trợ người dùng hoàn thành code, đánh dấu lỗi, UI (còn gọi là giao diện người dùng) tuỳ biến và hỗ trợ kiểm tra chính xác. Công cụ này hỗ trợ bạn tạo các dự án Python và xử lý trong một môi trường tiên tiến.
complex.jpg

Tính năng chính của JetBrains PyCharm Pro for Mac  • Bao gồm nhiều tính năng hỗ trợ tạo và chỉnh sửa dự án một cách hiệu quả
  • Hỗ trợ tạo các dự án Python và xử lý trong một môi trường tiên tiến
  • Cửa sổ cấu hình rộng
  • Python IDE mạnh với menu cấu hình phong phú

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục