Tải về

JetBrains RubyMine for Mac 2018.2.3

JetBrains RubyMine for Mac JetBrains RubyMine for Mac 2018.2.3

Giới thiệu JetBrains RubyMine for Mac

JetBrains RubyMine for Mac là một môi trường phát triển thương mại để tạo phần mềm, vì bạn đã hiểu nó dựa trên Ruby - nó là một ngôn ngữ lập trình có hệ điều hành đa luồng và các tính năng khác của hệ điều hành độc lập. Trong số lượng lớn các lợi thế, chúng ta có thể lưu ý một trình soạn thảo mã tuyệt vời với việc bổ sung tự động các từ đã gõ, cũng như làm nổi bật cú pháp.
RubyMine1.jpg

Một số tính năng của JetBrains RubyMine for Mac/H2]
  • Các chương trình hỗ trợ trong một chương trình
  • Thiết kế web và phát triển các khả năng để tạo điều kiện
  • Cung cấp các công cụ cần thiết cho người dùng
  • Ngôn ngữ lập trình Ruby
  • Đơn giản và thân thiện môi trường làm việc
  • Khả năng tương thích với nhiều cửa sổ


Bình luận

Phần mềm cùng danh mục