Tải về

Navicat Premium for Mac 12.1.12

Navicat Premium for Mac Navicat Premium for Mac 12.1.12

Giới thiệu Navicat Premium for Mac

Navicat Premium for Mac là một công cụ quản lý kết nối đa cơ sở dữ liệu. Với các kết nối thành lập cho các loại hình cơ sở dữ liệu khác nhau, Phần mềm hỗ trợ truyền dữ liệu giữa MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL. Nó còn hỗ trợ hầu hết các tính năng trong MySQL, SQLite, Oracle và PostgreSQL bao gồm cả Procedure, Event, Trigger, Function...
02.Product_01_Premium_Mac_01_Mainscreen.png
Chương trình cho phép người dùng kết nối đến các máy chủ địa phương và từ xa, MySQL, PostgreSQL và Oracle, cung cấp một loạt các công cụ như chức năng quản lý cơ sở dữ liệu, xuất nhập khẩu, cũng như sao lưu và truyền dữ liệu.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục