Tải về

QuarkXPress for Mac 2018 v14.2.1

QuarkXPress for Mac QuarkXPress for Mac 2018 v14.2.1

Giới thiệu QuarkXPress for Mac

QuarkXPress for Mac là phần mềm soạn thảo đồ họa phức tạp, chuyên nghiệp, cung cấp cho bạn những công cụ mạnh mẽ để tạo các chế bản điện tử như sách, báo, tạp chí, luận văn, đồ án... hay một cuốn kỷ yếu của các bạn với nhiều tính năng hữu ích.
quarkxpress-screenshot-02.png

Tính năng mới trong QuarkXPress for Mac 2016 • Chuyển đổi các file PDF, Illustrator, và EPS đối tượng trong QuarkXPress Objects;
 • Dán đối tượng như bản trong Illustrator và Microsoft Office;
 • Tạo và ấn HTML5 xuất khẩu;
 • hỗn hợp màu với nhiều gradient;
 • hỗ trợ cho các bộ phong cách OpenType;
 • công cụ Eyedropper;
 • Hỗ trợ cho "touchpad" cho các hoạt động và Pinch Zoom (chỉ Mac);
 • Tìm kiếm và thay thế không phá vỡ không gian, và các biểu tượng;
 • kiến nghị động bổ sung cho các cột với các hộp văn bản;
 • điều chỉnh vào hộp văn bản để văn bản;
 • hiện đại hóa giao diện người dùng hiệu quả là bây giờ cũng trên hệ điều hành Windows;
 • khả năng tăng 50% trong bảng điều khiển đo lường;
 • ICCv4 hồ sơ hỗ trợ.
Video giới thiệu QuarkXPress 2016

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục