Tải về

SimLab Composer for Mac 9.1.13

SimLab Composer for Mac SimLab Composer for Mac 9.1.13

Giới thiệu SimLab Composer for Mac

SimLab Composer for Mac là một công cụ 3D chuyên nghiệp, phần mềm render và tạo hình ảnh động cho người dùng Mac. Chương trình được thiết kế để xây dựng các cảnh 3D mạnh mẽ . Cung cấp nhiều công cụ tiên tiến cho chiếu sáng và texturing để cải thiện cảnh cho rendering, hoạt hình và chia sẻ. Quản lý cảnh được hỗ trợ đầy đủ cho các định dạng 3D. SimLab Composer for Mac cho phép bạn nhập và xuất các tệp tin định dạng 3D bao gồm định dạng tệp SketchUp 2017 , FBX, IGES, STEP, U3D, U3D XML, 3D PDF, html5, OSG và như vậy.
10vio.jpg
Hơn thế nữa, SimLab Composer for Mac cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực nhanh chóng với nhiều vật liệu tiên tiến hỗ trợ hoàn hảo nội thất, ngoại thất, cơ khí vẽ ngoài các cảnh phim hoạt hình. Chương trình bao gồm một điều hướng mô hình cách mạng mang tên VR hoặc VR Framework. Khung VR này cung cấp rất nhiều tính năng, ngoài ra nó còn cho phép bạn tạo điều kiện cho việc đào tạo lắp ráp / tháo gỡ, cho phép bạn nhận được phản hồi từ người dùng, nó cho thấy nhiều tùy chọn ẩn cho người dùng và tăng cường sự gắn kết người dùng với thiết kế 3d để tăng tỷ lệ mua.

SimLab Composer for Mac cung cấp nhiều khả năng. Tuy nhiên, nó cho phép bạn nhập một mô hình, thêm texture baking, sau đó xuất mô hình của bạn ở định dạng 3D PDF. Chương trình cho phép bạn lưu các tệp của bạn ở định dạng 3D với hình ảnh mạnh mẽ.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục