Tải về

TurboMosaic for Mac 3.0.15

TurboMosaic for Mac TurboMosaic for Mac 3.0.15

Giới thiệu TurboMosaic for Mac

Mosaic (còn được gọi là “ghép mảnh” hoặc “khảm”) là một hìnhthức nghệ thuật trang trí – tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ. TurboMosaic giúp bạn biến một bức ảnh bình thường thành một tấm ảnh ghép một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất.
800x500bb.jpg
Ảnh khảm là gì?
Một bức tranh khảm là một bức ảnh được tạo ra từ nhiều bức ảnh nhỏ hơn. Khi nhìn từ xa, bức tranh lớn nổi bật trong khi khi nhìn từ gần, các bức ảnh nhỏ hơn lại thể hiện rõ rệt.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục