Tải về

VMware Fusion Pro for Mac 11.0.1

VMware Fusion Pro for Mac VMware Fusion Pro for Mac 11.0.1

Giới thiệu VMware Fusion Pro for Mac

VMware Fusion Pro cho phép chạy Windows 10 trên MacOS cùng nhiều tính năng mới hết sức hấp dẫn. Với phần mềm này, bạn có thể mô phỏng tất cả các hệ điều hành, chẳng hạn như: Mac OS, Linux, Windows và có trên Mac. Các tính năng của chương trình này bao gồm xác định kích thước ổ đĩa cứng cho mỗi hệ điều hành, tiêu thụ RAM và xây dựng một đĩa cứng mới (nếu cần), Ảnh chụp nhanh.
Mac-Win10-tabs-11-800x500.png

Tính năng của VMware Fusion Pro  • Xoay dễ dàng giữa Windows và Mac , của Windows , Linux, Solaris và Netware
  • Thân thiện Giao diện người dùng
  • Ba chế độ khác nhau (toàn màn hình, nhiều cửa sổ, cửa sổ duy nhất)
  • Chạy các ứng dụng Windows, chẳng hạn như các ứng dụng Mac
  • Sử dụng Windows trên máy Mac

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục