Tải về

Classic Color Panel 1.3.0.36

Classic Color Panel Classic Color Panel 1.3.0.36

Giới thiệu Classic Color Panel

Classic Color Panel là chương trình nhỏ giúp tùy biến màu sắc cho các thành phần xuất hiện trên giao diện hệ điều hành Windows bao gồm các cửa sổ, các nút và thao tác điều khiển. Phần mềm được thiết kế để tăng quyền kiểm soát tính năng tùy biến màu cho người dùng hệ điều hành Windows 10 do Microsoft còn nhiều hạn chế về mặt này.
Classic-Color-Panel-2-column-and-black-theme.png

Các tính năng chính của Classic Color Panel:  • Tùy biến màu sắc.
  • Sao lưu cấu hình màu mặc định.
  • Thay đổi màu sắc không gian hoạt động của ứng dụng.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục