Tải về

Corel iGrafx Origins Pro 17.5.0.1268

Corel iGrafx Origins Pro Corel iGrafx Origins Pro 17.5.0.1268

Giới thiệu Corel iGrafx Origins Pro

Corel iGrafx Origins Pro cung cấp một giải pháp duy nhất để hợp nhất doanh nghiệp của bạn xung quanh việc cung cấp giá trị doanh nghiệp. Bản phát hành iGrafx Origins là phiên bản mới của iGrafx mang tất cả các khả năng bạn cần cho một nền tảng dựa trên web thế hệ tiếp theo để xuất sắc xử lý. Nắm bắt thông tin kinh doanh bổ sung, tăng hỗ trợ quyết định và dễ dàng xử lý và mô hình hóa doanh nghiệp: tất cả được tích hợp trong một giải pháp hợp lý cho khả năng tiếp cận trên toàn công ty từ mọi nơi.
igrafxprocess.jpg
Điểm truy cập duy nhất dựa trên web cho khả năng tiếp cận và áp dụng trên toàn doanh nghiệp:
 • Khuyến khích sự tham gia của toàn tổ chức với trải nghiệm người dùng hiện đại.
 • Cộng tác từ các trình duyệt hoặc thiết bị di động ở bất cứ đâu để nắm bắt các mô hình và thông tin doanh nghiệp của BPMN.
 • Truy cập bảng điều khiển hợp lý để tập trung liên quan đến vai trò vào thông tin doanh nghiệp và hiệu suất thời gian thực.
 • Mở rộng sự tham gia của nhân viên trong kiểm soát tài liệu dựa trên web.
Mô hình hóa kinh doanh nâng cao để cải thiện việc nắm bắt và phân tích kiến thức kinh doanh:
 • Nắm bắt, khai thác và phân tích thông tin tùy chỉnh về sự phụ thuộc lẫn nhau của doanh nghiệp của bạn.
 • Tạo các quy trình BPMN và các mô hình kiến trúc kinh doanh trực quan hơn.
 • Liên kết dữ liệu bổ sung và mối quan hệ với các tài nguyên tổ chức để xác định rõ hơn và hiểu cách chúng ảnh hưởng đến doanh nghiệp của bạn.
 • Phân tích các kịch bản cải tiến dựa trên sự thể hiện thực tế nhất các tài nguyên của tổ chức của bạn.
Báo cáo và bảng điều khiển dựa trên web mạnh mẽ để tăng hỗ trợ quyết định:
 • Hiểu được hiệu quả kinh doanh và quy trình thích hợp trong nháy mắt và có thể đi sâu vào mức độ chi tiết bạn cần.
 • Theo dõi các số liệu hiệu suất chính cho tất cả các khía cạnh quan trọng của doanh nghiệp của bạn.
 • Trích xuất thêm kiến thức về doanh nghiệp của bạn dựa trên các tiêu chí quan trọng đối với bạn.
Tính toàn vẹn của mô hình để quản lý thay đổi tốt hơn:
 • Mô hình thông minh hơn và nhanh hơn bằng cách thay đổi các tham chiếu ở một nơi duy nhất để cập nhật ở mọi nơi.
 • Theo dõi các phiên bản thay đổi để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ về kiểm toán.
Giải pháp mở rộng để hỗ trợ cả môi trường CNTT an toàn và phức tạp:
 • Hỗ trợ các cấu trúc mạng tinh vi với tính linh hoạt tốt hơn.
 • Quản lý trung tâm quản trị người dùng, quyền và cấu hình nền tảng.
 • Sẵn sàng triển khai trong Đám mây hoặc tại chỗ.

Hướng dẫn Cờ rắc

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
- Double click on iGrafxOrigins-17.5.0.1268.exe, install without entering any keys, leave it blank. Do NOT delete WZSE0.TMP folder after install done!
- Replace flow.exe from Fix folder into program directory overwriting existing.
- Cut WZSE0.TMP folder and paste in the following path:
C:\Users\PCName\AppData\Local\Temp
- Open program, click Help / About / Add (Next to License Keys) - Add 2 keys from Key.txt in Fix folder. Re-launch to take effect.
- You can delete WZSE0.TMP folder in Temp folder now as it won't be needed anymore.
- Launch program from flow.exe in program directory and make a shortcut to it.

Những lưu ý khi thực hiện cờ rắc phần mềm hoặc game:
 1. Một số tập tin "cờ rắc" yêu cầu tắt chương trình bảo vệ máy tính trước khi giải nén đều được mình chú thích hết sức rõ ràng. Người dùng chú ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi download và tự chịu trách nhiệm khi sử dụng nó
 2. Luôn luôn chạy file cờ rắc hoặc keygen với quyền administrator để tránh gặp lỗi (Click chuột phải vào file cờ rắc chọn "Run as administrator")
 3. Khi gặp lỗi download xin vui lòng đóng tất cả các ứng dụng đang chặn, block quảng cáo
 4. Một số file cờ rắc và phần mềm yêu cầu cài .NET Framework mới chạy được, hãy chắc chắn máy bạn cài phần mềm này
 5. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào vui lòng Đăng nhập và gửi câu hỏi cho chúng tôi ở dưới
Password giải nén (nếu có): taiphanmemfull.com hoặc downmienphi.com

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục