Tải về

DiskBoss Ultimate 10.3.12

DiskBoss Ultimate DiskBoss Ultimate 10.3.12

Giới thiệu DiskBoss Ultimate

DiskBoss là một giải pháp quản lý dữ liệu tự động, dựa trên chính sách cho phép một người phân tích đĩa, thư mục và chia sẻ mạng, phân loại và phân loại tệp, tìm kiếm và dọn dẹp các tệp trùng lặp, thực hiện các hoạt động quản lý tệp tự động theo quy tắc và chính sách do người dùng xác định, đồng bộ hóa đĩa, thư mục và chia sẻ mạng, thực hiện xóa tệp hàng loạt và thao tác xóa dữ liệu an toàn, phát hiện các thay đổi trái phép trong tệp và thư mục, v.v.
diskboss_main_gui.jpg
Tất cả các hoạt động quản lý tệp và phân tích không gian đĩa được tích hợp vào một ứng dụng GUI tập trung và dễ sử dụng cho phép một hoạt động phân tích và quản lý tệp được định cấu hình trước dưới dạng các lệnh do người dùng xác định và thực hiện bất kỳ lệnh nào được yêu cầu trong một lần nhấp chuột bằng GUI DiskBoss ứng dụng hoặc phím tắt máy tính để bàn trực tiếp.

Hướng dẫn Cờ rắc

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
Select the .flx file in the program's bin directory. For example, if you are trying to activate diskboss enterprise, the file diskboss.flx will be in the "C:\Program Files\DiskBoss Enterprise\bin\" directory by default.
You may need to stop and restart the services for some of their programs or simpy restart your machine before these changes will be noticable.

Những lưu ý khi thực hiện cờ rắc phần mềm hoặc game:
  1. Một số tập tin "cờ rắc" yêu cầu tắt chương trình bảo vệ máy tính trước khi giải nén đều được mình chú thích hết sức rõ ràng. Người dùng chú ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi download và tự chịu trách nhiệm khi sử dụng nó
  2. Luôn luôn chạy file cờ rắc hoặc keygen với quyền administrator để tránh gặp lỗi (Click chuột phải vào file cờ rắc chọn "Run as administrator")
  3. Khi gặp lỗi download xin vui lòng đóng tất cả các ứng dụng đang chặn, block quảng cáo
  4. Một số file cờ rắc và phần mềm yêu cầu cài .NET Framework mới chạy được, hãy chắc chắn máy bạn cài phần mềm này
  5. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào vui lòng Đăng nhập và gửi câu hỏi cho chúng tôi ở dưới
Password giải nén (nếu có): taiphanmemfull.com hoặc downmienphi.com

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục