Tải về

DoubleDriver 4.1.0

DoubleDriver DoubleDriver 4.1.0

Giới thiệu DoubleDriver

Double Driver là một công cụ rất đơn giản và hữu ích, không chỉ cho phép bạn xem tất cả các trình điều khiển được cài đặt trên hệ thống mà còn cho phép bạn sao lưu, khôi phục, lưu và in tất cả các trình điều khiển đã chọn.
boozet_dd_main.png

Các tính năng chính của Double Driver  • Tìm kiếm Driver cho máy tính
  • Hiển thị dưới dạng danh sách các trình điều khiển tìm được
  • Chọn Driver để sao lưu
  • Lưu danh sách dưới dạng Text hoặc in ấn chúng

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục