Tải về

Free Firewall 2.3.0

Free Firewall Free Firewall 2.3.0

Giới thiệu Free Firewall

Firewall là một phần mềm bảo vệ hệ thống và thông tin cá nhân của người dùng chống lại các mối đe dọa trên internet. Phần mềm sẽ phân tích toàn bộ lưu lượng đang hoạt động và chặn bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào của các ứng dụng mà cố gắng giành được quyền truy cập vào internet.
freefireal.png

Tính năng của Firewall:  • Chặn hoạt động phần mềm đáng ngờ
  • Hạn chế quyền truy cập phần mềm và dịch vụ vào internet
  • Hệ thống tab có thể sử dụng và lọc danh sách phần mềm
  • Hạn chế quyền truy cập vào hệ thống người dùng từ internet
  • Chặn truyền dữ liệu từ xa trong nền

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục