Tải về

Hwidgen 55.01

Hwidgen Hwidgen 55.01

Giới thiệu Hwidgen

HWIDGen là công cụ giúp bạn kích hoạt Windows 10 bản quyền kỹ thuật số (Digital License) vĩnh viễn thông qua lỗ hổng mà Microsoft cố tình hoặc vô tình đặt trong bộ cài đặt Windows 10.

Bản quyền được lưu vĩnh viễn trên MS Servers và sẽ tự kích hoạt lại mỗi lần bạn cài lại Windows, chỉ khi người dùng thay đổi phần cứng mới bị vô hiệu bản quyền.
hwidgen-mk3.png

Các phiên bản Windows 10 hỗ trợ • Windows 10 Core (Home) & (N)
 • Windows 10 HomeSingleLanguage
 • Windows 10 CoreSingleLanguage & (N)
 • Windows 10 ProfessionalSingleLanguage
 • Windows 10 Professional & (N)
 • Windows 10 ProfessionalEducation & (N)
 • Windows 10 ProfessionalWorkstation & (N)
 • Windows 10 Education & (N)
 • Windows 10 Enterprise & (N)
 • Windows 10 EnterpriseS
 • Activator Windows 10, bao gồm các phiên bản VL

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục