Tải về

Microsoft Visual C++ Ver 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017

Microsoft Visual C++ Microsoft Visual C++ Ver 2005, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017

Giới thiệu Microsoft Visual C++

Microsoft Visual C++ (còn được gọi là MSVC) là một sản phẩm Môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho các ngôn ngữ lập trình C, C++, và C++/CLI của Microsoft. Nó có các công cụ cho phát triển và gỡ lỗi mã nguồn C++, đặc biệt là các mã nguồn viết cho Microsoft Windows API, DirectX API, và Microsoft .NET Framework. Các bạn tải file Visual C++ cài đặt dạng offline installer (không cần kết nối internet)
visualc++.png

Hỗ trợ fix lỗi ứng dụng gameFix lỗi "The Program can't start because MSVCR110.dll is missing from your computer. Try reinstalling the program to fix this problem. ", "MSVCR71.DLL missing", "MSVCP100.dll Missing", "MSVC90.dll, COMCTL32.dll, and gdiplus.dll files missing", "ATL100.DLL and MSVCR100.dll files are missing", "ATL90.DLL is missing error"....
Có rất nhiều phần mềm yêu cầu cài đặt mới có thể chạy được? Hãy đảm bảo máy bạn đã cài đặt để chạy mọi ứng dụng một cách tru trơn. Click tab "Lịch sử phiên bản" chọn phiên bản muốn tải thích hợp với hệ điều hành cài đặt và sử dụng.

Hướng dẫn Cờ rắc

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CỜ RẮC PHẦN MỀM
Chọn phiên bản muốn tải thích hợp với hệ điều hành cài đặt và sử dụng.

Những lưu ý khi thực hiện cờ rắc phần mềm hoặc game:
  1. Một số tập tin "cờ rắc" yêu cầu tắt chương trình bảo vệ máy tính trước khi giải nén đều được mình chú thích hết sức rõ ràng. Người dùng chú ý đọc kỹ hướng dẫn trước khi download và tự chịu trách nhiệm khi sử dụng nó
  2. Luôn luôn chạy file cờ rắc hoặc keygen với quyền administrator để tránh gặp lỗi (Click chuột phải vào file cờ rắc chọn "Run as administrator")
  3. Khi gặp lỗi download xin vui lòng đóng tất cả các ứng dụng đang chặn, block quảng cáo
  4. Một số file cờ rắc và phần mềm yêu cầu cài .NET Framework mới chạy được, hãy chắc chắn máy bạn cài phần mềm này
  5. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào vui lòng Đăng nhập và gửi câu hỏi cho chúng tôi ở dưới
Password giải nén (nếu có): taiphanmemfull.com hoặc downmienphi.com

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục