Tải về

MiTeC System Information X 3.3.0

MiTeC System Information X MiTeC System Information X 3.3.0

Giới thiệu MiTeC System Information X

MiTeC System Information X là một tiện ích phần mềm miễn phí để thăm dò thông tin hệ thống.
MSIX.png Nó sẽ thăm dò thông tin trên phần cứng và phần mềm máy tính của bạn và cung cấp cho nó một công cụ dễ sử dụng. Nó sẽ cung cấp thông tin về CPU, các thành phần bo mạch chủ, Bus, Video, Màn hình, Lưu trữ, USB, Thiết bị âm thanh, Mạng, v.v.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục