Tải về

MSAct 1.0.6/1.0.8 Plus/++2.07

MSAct MSAct 1.0.6/1.0.8 Plus/++2.07

Giới thiệu MSAct

MSAct là công cụ cho phép bạn kích hoạt hệ điều hành Windows 7, 8, - 10, cũng như gói ứng dụng Office 2010 - 2013- 2016 -2019. Nó có giao diện đơn giản và trực quan, cũng như chức năng tối ưu cho phép bạn nhanh chóng trợ giúp với hệ điều hành và Office ...
msact-2.04-portable-by-ratiborus.jpg
Sau khi kích hoạt sản phẩm, MSAct có thể lưu khóa và mã phản hồi thu được do kích hoạt bằng điện thoại. Điều này sẽ cho phép khôi phục kích hoạt, ví dụ, sau khi cài đặt lại hệ thống. Kích hoạt như vậy có thể xảy ra ngay cả khi khóa bị chặn tại thời điểm đó (trong trường hợp này, chương trình sẽ buộc hiển thị mã được dự định để truyền tới Trung tâm Kích hoạt).

MSAct là một chương trình hữu ích và tiện lợi, có một thuật toán đơn giản để kích hoạt các sản phẩm phần mềm, cho phép bạn kích hoạt sản phẩm cần thiết mà không cần nhiều nỗ lực và thời gian.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục