Tải về

MSActBackUp 1.2.5

MSActBackUp MSActBackUp 1.2.5

Giới thiệu MSActBackUp

MSActBackUp là một công cụ miễn phí nhỏ gọn, nhẹ, không cần cài đặt dễ sử dụng hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt giúp giúp người dùng có thể sao lưu key bản quyền của Windows hay Office.
back-up-ban-quyen.PNG

Hướng dẫn sử dụng

Để khôi phục kích hoạt trực tuyến cho Windows 8.1, hãy tiến hành như sau:
1. Tắt Internet.
2. Chọn hộp để "Khôi phục WPA" và nhấp vào nút "Khôi phục kích hoạt".
3. Chọn thư mục có kích hoạt đã lưu.
Sau khi thực hiện chương trình, hệ thống sẽ khởi động lại, bạn phải chờ khởi động lại.
Sau khi khởi động lại, chương trình sẽ tiếp tục phục hồi.

Đôi khi khi khôi phục kích hoạt sẽ giúp bạn chọn hộp "Restore SoftwareProtectionPlatform"
Kaspersky Antivirus trong mọi cách chặn kích hoạt chế độ phục hồi "Khôi phục WPA".

Trong sự hiện diện của nó trong hệ thống đăng ký HKLM \ SYSTEM tạo ra các nhánh không cần thiết "KlifTmp54987654".

Chúng sẽ bị xóa vì chúng sẽ làm chậm máy tính của bạn.
Trong trường hợp này sẽ chỉ giúp loại bỏ hoàn toàn Kaspersky Antivirus trước khi khôi phục kích hoạt trực tuyến.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục