Tải về

OptiKey 2.20.0

OptiKey OptiKey 2.20.0

Giới thiệu OptiKey

OptiKey là công cụ hỗ trợ người dùng điều khiển bàn phím và chuột máy tính dễ dàng chỉ với webcam hoặc thiết bị eye-tracking. Chương trình này sử dụng một bàn phím ảo trên màn hình có bố cục của một bàn phím tiêu chuẩn cung cấp cho người dùng nhiều tính năng truy cập nhanh.
Typing_Into_Word.png

Tính năng chính của ứng dụng OptiKey  • Kèm theo một bàn phím ảo trên màn hình
  • Điều khiển chuột và bàn phím bằng thiết bị eye-tracking hoặc bằng webcam
  • Cung cấp nhiều tính năng truy cập nhanh

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục