Tải về

RedCrab Calculator 6.32.0

RedCrab Calculator RedCrab Calculator 6.32.0

Giới thiệu RedCrab Calculator

Máy tính RedCrab là một phần mềm toán học với trình biên tập toàn màn hình để bố trí miễn phí các công thức đại số trên bảng tính trong ký hiệu toán học. Kết quả có thể được hiển thị ở các định dạng số khác nhau và trong sơ đồ. Hình ảnh và văn bản có thể được chèn. Các bảng làm việc RedCrab cũng thích hợp cho các bài thuyết trình.
RedCrab-4.png
Phần mềm miễn phí chứa khoảng 70 chức năng để tính toán kỹ thuật và khoa học của từng giá trị và trường dữ liệu. RedCrab PLUS mở rộng phạm vi chức năng với các chức năng bổ sung cho thống kê, tài chính, ma trận và các ứng dụng đặc biệt, cũng như tính toán với số lượng phức tạp và các đơn vị đo lường. Lót trên bề mặt 2D và 3D và khung dây.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục