Tải về

Smart PC Locker Pro 3.1

Smart PC Locker Pro Smart PC Locker Pro 3.1

Giới thiệu Smart PC Locker Pro

Smart PC Locker Pro là một ứng dụng nhẹ và mạnh mẽ được thiết kế để khóa máy tính của bạn và tất cả các chức năng của nó để không ai có thể truy cập dữ liệu cá nhân của bạn, bây giờ bạn có thể di chuyển ra khỏi máy tính một cách an toàn. PC bị khóa bằng mật khẩu, vì vậy chỉ những người dùng biết mật khẩu chính xác mới có thể mở khóa. Chương trình cũng có thể khóa PC ở Chế độ An toàn (với Mạng, không có Mạng, v.v.).
smart-pc-locker-pro-screenshot-1.png

Đặc điểm và tính năng của Smart PC Locker Pro  • Password Lock PC: Mật khẩu bảo vệ máy tính của bạn để bạn có thể di chuyển khỏi máy tính một cách an toàn.
  • Làm việc ở chế độ an toàn: Ngay cả khi người dùng vào Chế độ An toàn, PC sẽ bị khóa bằng mật khẩu.
  • Bảo vệ mạnh mẽ: Vô hiệu hóa WinKeys, CTRL + ALT + DEL, Trình quản lý tác vụ, CD-ROM và hơn thế nữa.
  • Đăng nhập không thành công: Tùy chọn đăng nhập không thành công để nhập mật khẩu mở khóa.
  • Hỗ trợ Hotkeys: Xác định các phím nóng tùy chỉnh để nhanh chóng khóa PC bằng mật khẩu.
  • Tự động khóa PC: Tự động khóa PC sau khi nó được nhàn rỗi trong một khoảng thời gian xác định.
  • Rất nhẹ: Ứng dụng phần mềm chỉ sử dụng một vài MB bộ nhớ, bạn thậm chí sẽ không nhận thấy nó.
  • Không Spyware \ Adware: Chương trình không có phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc các loại sâu bệnh khác, không có gì thêm được cài đặt.
  • Sử dụng miễn phí: Phần mềm này hoàn toàn miễn phí cho bất cứ ai, ở nhà và tại nơi làm việc.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục