Tải về

Soft4Boost Video to Flash 6.2.7 Build 193

Soft4Boost Video to Flash Soft4Boost Video to Flash 6.2.7 Build 193

Giới thiệu Soft4Boost Video to Flash

Soft4Boost Video to Flash là một công cụ video dễ sử dụng để tạo video flash (FLV) cho trang web hoặc blog của bạn. Sử dụng Soft4Boost Video sang Flash, bạn có thể: chuyển đổi tệp video sang định dạng video flash (FLV), áp dụng các kiểu trình phát flash độc đáo, tạo trang html mẫu với video được nhúng, chỉ định tham số video đầu ra, thêm hình ảnh làm hình mờ cho video đầu ra Giao diện người dùng thân thiện và thuận tiện.
1088322-Soft_Boost_Video_to_Flash.jpg
Soft4Boost Video to Flash cho phép người dùng tạo một trang html mẫu với video được nhúng trong trình phát flash theo phong cách độc đáo.

Hỗ trợ định dạng mở rộng mà Soft4Boost Video to Flash cung cấp sẽ biến video tạo của bạn cho trang web hoặc blog của bạn (trong trang HTML riêng nếu bạn muốn) trở thành niềm vui.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục