Tải về

ToDoList 7.2.10

ToDoList ToDoList 7.2.10

Giới thiệu ToDoList

ToDoList là công cụ giúp bạn kiểm soát toàn bộ các công việc phải làm, cũng như các kế hoạch được thực hiện trong tương lai. Phần mềm đặc biệt cần thiết cho những người sử dụng muốn làm chủ quỹ thời gian ít ỏi của mình.
appview_5.png

Tính năng của phần mềm ToDoList  • Chia nhỏ các công việc, kế hoạch theo các giai đoạn ngắn hạn, sắp xếp lại chúng.
  • Các widget tiện lợi xuất hiện ngoài giao diện desktop, giúp dễ dàng quan sát, kiểm tra những việc cần làm.
  • Đánh dấu các giai đoạn công việc đã hoàn thành.
  • Kiểm tra tiến độ công việc.
  • Khả năng tùy biến giao diện, widget.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục