Tải về

VMware vCenter Converter Standalone 6.2.0.1 Build 8466193

VMware vCenter Converter Standalone VMware vCenter Converter Standalone 6.2.0.1 Build 8466193

Giới thiệu VMware vCenter Converter Standalone

VMware vCenter Converter Standalone hỗ trợ chuyển đổi máy chủ vật lý hoặc các dạng máy chủ khác được kết nối với mạng cục bộ sang máy ảo, được tích hợp rất nhiều tùy chọn chuyển đổi cũng như hỗ trợ máy ảo dưới dạng đầu vào. Có thể nói, tiện ích VMware vCenter Converter Standalone đặc biệt hữu ích với các nhà kiểm định phần mềm.
VMware-converter.png

Các tính năng chính VMware vCenter Converter Standalone  • Tích hợp nhiều tùy chọn chuyển đổi.
  • Hỗ trợ chuyển đổi máy chủ vật lý sang máy ảo.
  • Duyệt và thay đổi các cài đặt trước khi chuyển đổi.
  • Hỗ trợ tất cả các hệ điều hành Windows.
  • Hỗ trợ máy ảo dưới dạng đầu vào.
  • Cấu hình thông số cho máy ảo đích.

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục