Tải về

X-Mouse Button Control 2.18.2

X-Mouse Button Control X-Mouse Button Control 2.18.2

Giới thiệu X-Mouse Button Control

X-Mouse Button Control là một ứng dụng nhằm giúp người dùng thực hiện sự kiện của con trỏ chuột khi làm một thao tác nào đó. Nó sẽ giúp người dùng tùy chỉnh để sao cho khi nhấn chuột thì có thể xử lý các thao tác như sao chép, cắt, dán, thay đổi âm lượng...và nhiều tùy chỉnh X Mouse Button Controlnh khác nữa.
1868324714.png

Tính năng X-Mouse Button Control:  • Công cụ tùy chỉnh cực kỳ linh hoạt
  • Hỗ trợ nhiều người dùng dễ dàng
  • Hướng dẫn sử dụng chi tiết, chi tiết

Bình luận

Phần mềm cùng danh mục